Çoklu zeka kuramı, zeka türleri


Çoklu zekayı ortaya atan bilim adamı Prof. Haward Gardner'dir. Gardner'in zekanın tek tür olmadığını IQ testleri ile sınıflandırılamayacağını iddia etmiştir. Çoklu zeka kuramına göre bir konuyu öğrenmenin çeşitli yolları vardır ve kişinin sahip olduğu zekaya göre öğrenme ve öğretme yöntemi seçilmelidir. Garder'in sınıflandırmasındaki zeka türleri şunlardır:
  1. Sözel-Dilsel Zeka
  2. Mantıksal-Matematiksel Zeka
  3. Görsel-Mekansal Zeka
  4. Müziksel-Ritmik Zeka
  5. Bedensel-Kinestetik Zeka
  6. Kişilerarası-Sosyal Zeka
  7. Kişisel-İçsel Zeka
  8. Doğa Zekası
25 Mart 2009 Çarşamba

Hiç yorum yok: