dünyada çevre sorunları ,çevre politikası


Dünyada çevre sorunları, çevre politikası1973 yılında Nobel tıp ödülünü alan bir bilim adamı Konrad Lorenz ‘uygar insan ,kör bir yıkıcılık (Vandalizm)ile kendisini çevreleyen ve geçimini sağlayan canlı doğayı yok etmekte ,kendini ekolojik bir yıkım ile karşı karşıya bırakmaktadır.Bu yıkıcılığın ekonomik sonuçları duyumsanmaya başlayınca ,insanoğlu yaptığı yanlışın farkına varacak,fakat o zaman iş işten geçmiş olacaktır.’demektedir.

Çevrenin korunması için günü birlik değişen politikalar değil daha uzun soluklu ve daha uygulanabilir ulusal politikalara ihtiyaç vardır.

Çevre sorunları konusunda meraklı ve geleceğimizi tehdit ettiği yönünde aynı görüşte birleşen bazı sanayici,işadamı,aydın Cenevre’de Roma Kulubü altında toplanarak Massachusettes Teknoloji Enstitüsünden konu ile ilgili rapor istemişlerdir.
1972 yılında Büyümenin sırları(meadows)adıyla dünya kamuoyuna açıklanan rapor kısaca;
doğal kaynakaların 150 yıl içinde tükeneceğini ,çevreyi korumak için ise nüfus artış hızının durdurulması gerektiğini yani sıfır büyüme (zero growth)önerisi gibi ütopik bir ifadedir.
Nüfus planlamalarının temeli sayılabilir.
1976 da yayınlanan ikinci raporda ise aynı karamsarlık devam etmektedir.

Birleşmiş milletler Genel Kurulunun 1968 yılında aldığı bir karar gerenciğe aynı örgüt 1972 yılında Stockholm’de Dünya Çevre Sorunları konferansı toplanmıştır.
Konferansta;
-yerleşme alanlarının yönetimi
- doğal kaynaklar
-genel olarak kirlenme
gibi konularda yasal birtakım kararlar almışlardır.

Birleşmiş milletler örgütü bu konuda ikinci toplantısını 20 yıl sonra (bu kadar yakın)1992 de Rio de Janerio’da yapmıştır.

Ülkemizde ancak III.Beş yıllık kalkınma planında konuya ilk defa değinilmiştir.1978 yılında Çevre Müsteşarlığı ve 1991 yılında ise sorumluluk Çevre Bakanlığına verilmiştir.

Sonuç olarak 1992 de Stockholm Konferansı’nın 20 yılında Rio de Janerio Dünya Çevre ve Kalkınma Konferansı 179 ülkenin katılımı ile toplanmış ve beş önemli uluslar arası belge benimsenmiştir.

1-Çevre ve kalkınma Rio Bildirgesi
2-Gündem 21
3-Ormanların Yönetimine ,Korunmasına ve Sürdürülebilirliğine ilişkin ilkeler
4-İklim Değişikliği ve Çevre Sözleşmesi
5-Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
7 Mart 2009 Cumartesi

Hiç yorum yok: