Taştir nedir, taştir örneği


Taştir, Divan şiirinde kullanılan bir nazım şeklidir. Kelime yarmak, bölmek, birşeyin yarısı anlamına gelmektedir. Edebiyattaki anlamı ise; bir gazelin beyitleri arasına iki veya üç mısra eklemektir.

Beyitin arasına iki mısra eklenirse terb-i mutarraf, üç mısra eklenirse tahmis-i mutarraf olur.

Nabi'nin matlaını taştir


Bir devlet için çarha temannâdan usandık
Mühür ile damgadan, taltif ü cezâdan usandık
Süleyman'dan müdireden bî-akl ü ukalâdan usandık
Bir vasl içün ağyara müdarâdan usandık.
2 Mart 2009 Pazartesi

Hiç yorum yok: