9. SINIF COĞRAFYA BULUT VE BULUTLULUK


Yükselici hava hareketlerine bağlı olarak havanın içindeki nemin yükseklerde soğuması ile oluşur.
Bulut ile sis arasındaki fark ise su taneciklerinin(havanın içindeki nemin) farklı yükseklerde oluşmasıdır.

Bulutlar oluştukları yüksekliklere göre;
• Yüksek bulutlar
• Orta bulutlar
• Alçak bulutlar olarak incelenirler.

YÜKSEK BULUTLAR , CİRRUS (sirus) BULUTLARI

Yeryüzünden yaklaşık 6000 m yükseklerde çok seyrek uzun ve ince iğneye benzer şeklinde saydam görünümlü bulutlar parlak ve beyaz renktedir. Yağış getirmeyen bulutla cirrus (sirus) bulutları da denir.

ORTA BULUTLAR , ALTOLAR (altostratüs , altokümülüs)

Genellikle yatay tabakalar halinde 3000 m ile 6000 m arasında orta yoğunlukta ve kalınlıkta bulunan bulutlar genelde beyaz renklidir. Alt kısımlarında renkleri koyulaşır.

ALÇAK BULUTLAR

Stratüs ve kümülüs bulutlarından oluşan; koyu renkli, kalın ve nem bakımından zengin olan ve yeryüzüne en yakın bu bulutlar yağışlara neden olan bulutlardır. Yağış getiren alçak bulutlara nimbus denir.

Havanın bulutluluğu,gökyüzünün tamamını kaplayan bulut miktarının 10 kabul edilmesi ile bulunur.
Bulutluluk nefrometre adı verilen aynaya benzer alet ile ölçülür.
Değerlere göre;
• 0 ile 2 arasında olan gün Açık gün
• 2 ile 8 arasında olan gün Bulutlu gün
• 8 ile 10 arasında olan güne Kapalı gün, denir.
11 Nisan 2009 Cumartesi

Hiç yorum yok: