Arazi kullanımı dersi makale özeti


Mater ,B (1974/1977) , DATÇA YARIMADASI'NDA ARAZİ SINIFLANDIRMASI , İ .Ü. Coğ.Enst.Derg.S.20-21 .

 

Makale Özeti

Araştırmanın amacı Datça yarımadasının Bölgesel planlamasına ait yeni bir araştırmanın genel karakterlerini ortaya koymaktır. Bu yönüyle bu makale yapılacak araştırma için  bir envanter çalışmasıdır.

Araştırma 2 ana bölümden oluşmaktadır.

  • Sahanın detaylı alt yapı ,yani fiziksel karakterlerinin tespiti
  • Beşeri ve ekonomik gelişmeler

Makale araştırmanın ilk bölümü ile ilgili verileri içermektedir.Bunun için 1/25000 topografya ve 1/35000 ölçekli hava fotoğrafları ve sahadan alınan taş örneklerinin etütleri incelenmiştir.

 

            Çalışmanın kapsadığı alan  Datça yarımadası ise

Ege bölgesinin güneybatı ucunda ,en geniş yerinde 20 km yi en dar yerinde 0,6 km yi geçmeyen boyu 70 km yi bulan ince uzun bir yarımadadır.Yarımadanın en önemli yerleşme birimi Datça’dır.

            Fiziki çevre oldukça arızalı bir reliefe sahiptir.yükseltinin 1000m yi aştığı yerler vardır.Tektonik hareketler etkili ve çeşitli doğrultuda faylar bulunmakta.En önemlisi Kemre Körfezi  ile paralel uzantılı faylardır.Akarsu ağı bakımından fakirdir.Yarımada da tipik Akdeniz iklimi hüküm sürer.Yağışlar ekim-mayıs aylarında düşer ve bölgede uzun süreli lodos rüzgarları zeytin üretimini olumsuz etkiler.

21 Nisan 2009 Salı

Hiç yorum yok: