Coğrafya yazılı soruları


....LİSESİ 2007–2008 ÖĞRETİM YILI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZ DÖNEMİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ SORULARI

 

 1. Coğrafyanın faydalandığı bilimlerden 5 tanesini yazınız.
 2. Haritanın tanımı yaparak, harita çizim yöntemlerinden 2 tanesini yazınız.
 3. 1/200.000 ölçekli Kırıkkale fiziki haritasında Keskin––Balişeyh arası 20 cm. ölçülmüştür. Gerçek uzunluğunu bulunuz.
 4. Paralel ve meridyenin tamını yapınız.
 5. 29 Doğu boylamında yerel saat 10:00 iken, 45 Doğu boylamında yerel saat kaçtır?
 6. Yerkürenin şeklini tanımlayarak, şekline bağlı sonuçlardan 2 tanesini yazınız.
 7. 21 Mart tarihinde Kuzey Yarımkürede yaşanan olaylardan 2 tanesini yazınız.
 8. Troposferin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.
 9. Bir dünya şekli üzerinde sürekli basınç kuşaklarının yerlerini gösteriniz.
 10. Ülkemizde etkili olan rüzgarları şekil üzerinde gösteriniz. 
 11. NOT BAREMİ: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır. 
...... LİSESİ 2007–2008 ÖĞRETİM YILI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZ DÖNEMİ 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ SORULARI

 

 1. Kayaçları sınıflandırarak, metamorfik (başkalaşım) kayaçlarına iki örnek veriniz.
 2. Dünya üzerindeki büyük levhalardan iki tanesinin adını yazınız.
 3. Oluşumlarına göre doğal gölleri sınıflandırınız.
 4. Akifer nedir? Tanımlayınız.
 5. Kayaçlarda fiziksel ayrışmayı açıklayarak, görüldüğü yerler hakkında bilgi veriniz.
 6. Terra–Rossa topraklarını açıklayınız.
 7. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden 3 tanesini yazınız.
 8. Yüksek doğum ve yüksek ölüm oranlarına sahip ülkelerin nüfus piramidini şekille gösteriniz.
 9. Nüfus yoğunluğu nedir? Çeşitlerinin adlarını yazınız.
 10. Ülkemizdeki zonal topraklardan iki tanesinin adını yazınız.

 

NOT BAREMİ: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.

         .......LİSESİ 2007–2008 ÖĞRETİM YILI ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI YAZ DÖNEMİ 10. SINIF COĞRAFYA DERSİ CEVAP ANAHTARI VE PUANTAJIDIR.

 

 1. a. Volkanik kayaçlar

a1. İç volkanik kayaçlar

a2. Dış (püskürük) volkanik kayaçlar

b. Tortul kayaçlar

b1. Kimyasal tortullar

b2. Organik tortullar

b3. Kırıntılı tortullar

c. Metamorfik kayaçlar, Kalker mermere, granit gnaysa dönüşür.

 1. Avrasya levhası, Afrika levhası, Amerika levhası.
 2. a. Tektonik

b. Karstik

c. Set

d. Buzul

e. Volkanik

 1. İçinde yer altı suyu bulunan tabakaya akifer denir.
 2. Kayaçların kimyasal yapılarında herhangi bir değişme olmadan ufalanıp, daha küçük parçalara ayrılmasına fiziksel parçalanma denir. Nemin az, sıcaklık farklarının fazla olduğu bölgelerde görülür.
 3. Akdeniz bölgesinde kalkerli yapılar üzerinde oluşan topraklardır. Bünyelerinde demir oksit oranın fazla olması nedeniyle kırmızı renktedirler. Kırmızı topraklar da denir.
 4. İklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü
 5. Düzgün üçgen piramit.
 6. Birim alana düşen insan sayısını matematiksel olarak ifade edilmesidir. Aritmetik yoğunluk, tarımsal yoğunluk, fizyolojik yoğunluk.
 1. Kahverengi orman, kırmızı Akdeniz , (kahverengi bozkır, kestane renkli bozkır, çernezyom)

PUANTAJ

1

2

2

2

2

2

2

5

5

-

-

-

3

2

2

2

2

2

4

10

-

-

-

-

5

5

5

-

-

-

6

10

-

-

-

-

7

3

3

4

-

-

8

10

-

-

-

-

9

4

2

2

2

-

10

5

5

-

-

-


LİSESİ 2007/2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM   10/SOSYAL COĞRAFYA DERSİ 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI

Adı Soyadı :

Sınıfı           :

No               : 

 

Bölüm 1:Çoktan seçmeli sorular

Doğru seçenekleri testin üzerine işaretleyiniz?  (20P)

 

1-

I-Türkiye deprem kuşağında  yer alır

II-Türkiye’deki akarsuların geneli denge profilini almamış durumdadır.

III-Türkiye’deki yeryüzü şekilleri az aşınmıştır.

 

Yukarıdaki olayların ortak sebebi nedir?

a)Türkiye’deki yeryüzü şekillerinin engebeli olması

b)Türkiye’nin bugünkü yeryüzü şeklini yakın jeolojik zamanda alması

c)Türkiye’deki dış kuvvetlerin aşındırma gücünün az olması

d)Türkiye’deki dış kuvvetlerin çok etkin olması.

e)Türkiye’deki kayaç yapılarının aşınmaya karşı dayanıklı olması.

 

2-Kayaç türleri, sıcaklık ve basınç altında başkalaşım( metamorfizma)geçirerek yeni türlere dönüşürler.Örneğin, kalker sıcaklık ve basınç altında değişerek mermere dönüşür.

Aşağıdakilerden hangisi metamorfizma geçirmiş kayaçların özellikleri arasında gösterilebilir?

a)Kırıntılı yapıda olmaları

b)Gözeneklerinin fazla olması

c)Deniz ve göl ortamlarında oluşmaları

d)İçlerindeki bitki artıklarının çok fazla olması

e)Kayaçların sertlikleri ve dayanıklılıklarının çok fazla olması

 

3-

I-Tabakalar halinde oluşmaları

II-İçlerinde fosil bulunması

III-Kristalli yapıda olması

IV-Başkalaşım geçirmeleri

Tortul kayaçların özellikleri arasında,yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir?

 

a) I ve  II        b)I ve IV         c)II ve III          d)II ve IV         e)III ve IV

 

4- I. Gayzer   II. Kaplıca   III. Karstik   IV .Artezyen

Volkanik arazilerde,yukarıdaki kaynaklardan hangilerinin daha fazla olması beklenir?

a)   I ve II        b) I ve III         c) II ve IV         d)III ve IV          e) I ve IV

 

5-Aşağıdakilerden hangisi,eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli arazilerde oluşur?

a)Lös          b)Vertisol        c)Regosol         d)Redzina       e)Laterit

2 Nisan 2009 Perşembe

1 yorum:

ÖMÜR TAN dedi ki...

SORULARINIZ ÇOK KOLAY SINAVDADA BÖYLE SORSANIZ NE OLACAK