DÜNYA’NIN EKSEN EĞİKLİĞİ VE SONUÇLARI


Dünya’nın eksen eğikliğinin anlaşılabilmesi için şu terimlerin bilinmesi gerekmektedir.
1. Ekliptik Düzlem (Yörünge Düzlemi): Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yola Ekliptik Düzlem denir.
2. Ekliptik Eksen (Yörünge Ekseni): Ekliptik düzlemi dik kestiği kabul edilen hayali çizgiye Ekliptik Eksen denir.
3. Dünya’nın Ekseni: Kutuplardan ve yerin merkezinden geçtiği kabul edilen hayali çizgiye Dünya’nın Ekseni denir.
4. Ekvator Düzlemi: Dünya’yı iki eşit parçaya bölen hayali çizginin meydana getirdiği düzleme Ekvator Düzlemi denir.

Ekliptik eksen ile Dünya’nın ekseni birbiri ile çakışmaz aralarında 23° 27’ lık bir eğiklik vardır. Bu eğikliğe Dünya’nın Eksen Eğikliği adı verilir.

Eksen eğikliği, Dünya’nın hem kendi ekseni hem de Güneş etrafındaki hareketiyle hiçbir zaman değişmez. Sadece ekinoks tarihlerinde etkisi ortadan kalkar.

Eksen Eğikliğinin Sonuçları:

* . Mevsimlerin oluşmasını sağlar
* . Aynı merkeze Örn:Ankara'ya düşen güneş ışınlarının geliş açısı yıl içerisinde değişir.
* . Bir noktaya dikilen çubuğun gölge boyu yıl içinde değişir.
* . Dönenceler(oğlak GYK 23 27ve yengeç KYK 23 27) ve Kutup Daireleri(66 33) oluşur.
* . Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır.
* . Aydınlanma dairesi(aydınlık ve karanlık yerleri ayıran çizgi) sürekli yer değiştirir.
* . Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalır.
* . Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur.
* . Matematik iklim kuşakları meydana gelir.
* . Güneşin doğuş-batış saati ve yeri değişir.
6 Nisan 2009 Pazartesi

Hiç yorum yok: