Türkiye 'de Nüfusun Dağılışına Etki Eden FaktörlerÜLKEMİZDE NÜFUSUN DAĞILIŞINDA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Başlıca iki grupta toplamak mümkündür.
1-Fiziki faktörler
2-Beşeri Faktörler
1-Fiziki faktörler(Doğal çevrenin verimi ve yerleşmeye uygunluğu ile ilgili faktörler)
-iklim
-yağış ve sıcaklık
-yer şekilleri
-bakı
faktörleri düşünülmektedir.
2-Beşeri Faktörler(İnsanların doğal çevreye uyum sağlamaları ile faktörlerdir.).
-Sanayileşme
-Şehirleşme
-tarım
-turizm
-ulaşım
bunların yanı sıra
-yer altı kaynakları;
ör: taşkömürünün çıkarıldığı Zonguldak yeraltı kaynağı ve bağlı sanayi kuruluşları nedeniyle nüfusu çekmektedir.
**yurdumuzda nüfus sürekli artmıştır.1940-45 ile 1975-80 yıları arasında ise diğer dönemlere göre artış hızı azalmıştır. II. dünya savaşı, kentleşme,eğitim,yurt dışına göçler
***Ülkemizde genel olarak nüfus kıyı bölgelerde fazla,iç bölgelerde ise azdır.

**Bölgelere göre nüfus yoğunluğu sıralamasına baktığımızda (km2 ye düşen kişi yoğunluğu sıralamasında)
1.Marmara
2.Ege
3.G Doğu Anadolu
4.Akdeniz
5.Karadeniz
6.İç Anadolu
7.Doğu Anadolu
olduğu görülmektedir.
**Güney Doğu Anadolu Bölgesinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının sebebi nüfusun fazla olması değil bölge yüzölçümünün küçük olmasıdır.
5 Nisan 2009 Pazar

Hiç yorum yok: