Türkiye de nüfusun ve yerleşmenin dağılışına etki eden faktörler


Türkiye’de nüfus ve yerleşmenin dağılışı/etki eden faktörler 

1-Nüfus dağılışının üzerinde etkili olan topoğrafik özellikler

a)…………….b)……………. c)……………….  dir. 

2-……  ……….. nden dolayı kırsal kesimlerde yerleşmeler dağların güney yamaçlarında kurulmuştur.

3-……………… ticari faaliyetlerin gelişmesinde en önemli faktördür.

4-………………… ndaki yayla yerleşmeleri sıcaklıktan korunmak amacıyla sayfiye olarak kullanılmaktadır. 

5-Kırsal yerleşmeleri dokularına göre………… ve …………….. olmak üzere ikiye ayırırız.

6-…………….. Kırsal yerleşmesi ,koyun ,keçi sürüsünün konaklaması için etrafı çit ye da taşlarla çevrilmiş  çoban kulübesinden oluşan yerleşme ünitesidir.

 

7-Ekonomik olarak limanı besleyen ,limanla etkileşen alana …………… denir.

8-…………. Limanının gelişmesinde  Kop ve Zigana geçitleri ile Doğu Anadolu ile ulaşımın kolay sağlanması etkili olmuştur. 

9-………………. Ülkemizdeki kırsal yerleşmelerin en büyüğüdür.

10-Nüfus dağılışını etkileyen iklim özellikleri ……… ve ………… tır. 

11-Kuraklığın fazla olduğu alanlar iç bölgelerimizde özellikle ……………….. ve ………………. çevresidir. 

12-Türkiye’de……………………. dağınık yerleşmelerin en çok görüldüğü bölgemizdir.

13-Köye bağlı geçici yerleşme birimi içinde en fazla olanı ………… ve……….lardır. 

14-……………., deniz kıyısında balık üretmek amacıyla koy ve körfezlerin ağız kısımlarında kurulur.

15-Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler…………… ve …………… faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. 

16- Nüfusumuzun büyük bir bölümü ……….. elverişliliği nedeniyle ………….. bölgelerimizde toplanmıştır.

17-Bir bölgede yerleşmenin toplu ye da dağınık olmasına etki eden faktörler; ………… , ………….. , ……………. , ……………… 

18-Nüfusun dağılışında etkili olan ekonomik faktörler ;…………….  , ………….. , …………

 ,……………,…………,…………..,…………………….. sayılabilir. 

19-Kırsal yerleşmeler büyüklüklerine göre……………. ve ………………….  olmak üzere ikiye ayrılır. 

20-Ekonomik fonksiyonlarına göre şehirler ,…………….. , …………….. , ……………dir. 

21-Köyden ayrılmış  ancak idari fonksiyonu olmadığı için köy sayılmayan  kır yerleşme

ünitesi…………….. dir.

23 Nisan 2009 Perşembe

Hiç yorum yok: