Türkiye'nin Önemli Akarsuları ve Havzaları1 Karadenize dökülen akarsularımız

a- Çoruh Nehri

Mescit Dağından doğar.Uzunluğu 466 km dir.Batum’un güneyinden Karadeniz’e dökülür.

b-Yeşil ırmak

Kelkit çayı , Çekerek  ırmağı ve Tokat çayının birleşmesi ile oluşur. Uzunluğu 519 km dir.

c-Kızılırmak

Sivas’ın Kızıldağı’ndan doğar. Bafra burnu’ndan dökülür.Uzunluğu 1355 km ve en uzun nehrimizdir.

d-Filyos Çayı

Batı Karadeniz bölümü akarsuyu olan Filyos çayı 228 km dir.

e- Sakarya

842 km uzunluğunda olan nehir Çifteler yakınında Sakarbaşı’ndan doğar.En uzun kolu Porsuk Çayı’dır.

2 Marmara Denizine Dökülen Akarsularımız

a- Susurluk Çayı

Şaphane Dağından doğar.321 km dir.

3  Ege Denizine Dökülen Akarsularımız

a-Gediz Irmağı

İç batı Anadolu da Murat Dağından çıkar.401 km uzunluğundadır.

b-Küçük Menderes

Boz dağı’ndan doğar.175 km uzunluğundadır.

c-Büyük Menderes

Ege’nin en büyük akarsuyu olan nehrin uzunluğu 584 km dir.

 

3 Akdeniz’e döküle akarsularımız

a-Dalaman Çayı

 229 km uzunluğunda Fethiye ve Köyceğiz arasındaki dalman ovasından geçer.

b-Göksu

Geyik Dağlarından çıkar ve 308 km uzunluğundadır.

c-Seyhan Nehri

 Akdeniz’in en uzun akarsuyu olan Seyhan nehrinin uzunluğu 560 km dir.

d-Ceyhan Nehri

 Orta Torosların Nurhak Dağından doğar ve  uzunluğu 509 km dir.

e-Asi Nehri

Tüm uzunluğu 308 km dir.Ülkemizde 97 km dir.

4 Doğu Anadolu Akarsuları

 a-Aras Nehri

Bingöl Dağlarından doğar ülkemizde 584 km olup bütünü 1059 km dir.Hazar denizine dökülür.

b-Kura Nehri

Allahüekber Dağlarından doğar. En büyük kolu Murat ırmağı 722 km uzunluğundadır.Çat civarında Dijle ile birleşerek Şattül Arap adını alır.İran Basra Körfezine dökülür.

d-Elazığ’ın Hazar baba dağından çıkar.ülkemizde 532 km dir.

 

Ülkemiz akarsularının  döküldükleri havzaları ise şunlardır.

Karadeniz Havzası, Marmara Havzası, Ege Havzası, Akdeniz Havzası , Basra Körfezi ve Hazar Denizi havzalarıdır.

 

19 Nisan 2009 Pazar

Hiç yorum yok: