DÜNYADA NÜFUS SAYIMLARININ TARİHÇESİ


İnsanlar çok eski devirlerden beri nüfus sayımı yapma girişiminde bulunsalar bile, modern nüfus sayımları çok yeni bir olaydır.

Modern sayımlar Fransız ve İngilizlerin kolonilerinde yaptıkları sayımlarla başlamıştır.(1665 de Kanada'da, 1703 de İzlanda'da) . İlk periyodik sayımlar ise, bugün de nüfus hakkında en doğru bilgileri toplamada başta gelen iskandinav ülkelerinden İsveç' de 1748, Danimarka'da 1769 da yapılmaya başlanmıştır.ABD'de mükemmel olmasa da ilk sayım 1790 da Büyük Britanya'da ise 1801 de yapılmıştır.  On dokuzuncu yüzyıl içinde dünya ülkelerinin çoğunda geniş kapsamlı  sayımlar yapılmaya düzensiz de olsa başlanmıştır.Modern anlamda sayımlar Rusya'da ancak 1897 de ülkemizde ise 1927 yılında ilk defa yapılmıştır.

Kaynak: Prof.Dr.Erol Tümertekin .Beşeri Coğrafyaya Giriş s:73 İstanbul 1984  

20 Mayıs 2009 Çarşamba

Hiç yorum yok: