Lise Coğrafya yazılı soruları


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

..........................LİSESİ 2008/2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

10.SOS/ A SINIFI II.DÖNEM I.COĞRAFYA YAZILI SORULARI

ADI SOYADI:
SORULAR

1-Magmanın yerin derinliklerinde kalması ve ağır ağır soğuması ile … ………

kayaçları oluşur.(2p )

2-Tortul kayaçlar oluşumlarına göre üç gruba ayrılır.Bunlar ………….. tortul …….. tortul ve ………….. tortul kayaçlardır. (3p)

3-Tortul kayaçların en önemli özellikleri oluştukları döneme ait bitki ve hayvan kalıntıları olan fosillere sahip olmalarıdır.(……..) (d/y)(2p)

4-Kalkerli arazilerde peri bacaları oluşur.(……..) (d/y)(2p)

5-Kireç taşlarının çözülmesi ile Karstik mağara oluşur.(………) (d/y)(2p)

6-Kolay aşınan ve parçalan kayaçlar alçak ve belirgin olmayan yer şekillerini meydana

getirir.(……….....) (d/y)(2p)

7-Mantoda sıcaklık ve basınca bağlı olarak ……………………. akıntılar oluşur. ( d/y)(2p)

8 -Yurdumuz jeolojik açıdan dünyanın önemli ……………… kuşağı üzerindedir. (2p)

9-Ülkemiz ………… ……………. deprem kuşağına girer. (2p)

10 - ……………. Kutuplara yakın bir ülke olmasına rağmen sıcak su kaynakları olan gayzerler bakımından zengin bir ülkedir. (2 P)

11-Günümüzde Alp-Himalaya dağ kuşağındaki tüm ülkelerde aktif volkan bulunur(…..…) (d/y)(2p)

12- I. Gayzer II. Kaplıca III. Karstik IV .Artezyen

Volkanik arazilerde,yukarıdaki kaynaklardan hangilerinin daha fazla olması beklenir?(2p)

a) I ve II b) I ve III c) II ve IV d)III ve IV e) I ve IV

13- Tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmı buzul halinde bulunmaktadır.(………..…)(d/y)(2p)

14-İçinde yer altı suyu bulunan tabakaya ……………. denir. (2p)

15-Kaynama noktasına yakın ve çoğunlukla lavlar halinde tazyikli olarak yer yüzüne çıkan sulara…………… kaynakları denir. (2p)

16-Uzunca bir çukurluğun veya akarsuyun ön kısmının volkanizma ile çıkan malzeme tarafından kapatılması ile oluşan göllere …… ………… denir. (2p)

17-Gölün fazla sularını deniz ve okyanuslara ulaştıran akarsulara …………… denir.(2p)

18-Doğal gölleri sınıflandırınız?(3p)

19- Akarsularımızın döküldükleri havzaların isimlerini yazarak,örnek veriniz?(3p)

20- Zonal toprak gruplarını yazarak podsol topraklar hakkında bilgi veriniz?(3p)

21-Aşağıdakilerden hangisi,eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli arazilerde oluşur?(3p)

a)Lös b)Vertisol c)Regosol d)Redzina e)Laterit

22-……………. iklimi kimyasal çözülmenin en fazla görüldüğü yerlerdir. (1p)

23-Yer yüzünde toprak oluşumunda dört temel faktör etkili olmaktadır.Bunlar1-………………2-……………..3-………………… ve 4-. …………………. dır. (4p)

24-Terra-rossa topraklarında yıkanma az olduğu için toprağın rengi kırmızıdır(…)(d/y) (1p)

25-Tüm toprak tiplerinde horizonlaşma belirgindir. (…….)(d/y)(1 p)

26-Ekvatoral bölge toprakları humus bakımından zengindir. (…………….)(2p)

27-Lösler,Lateritler ve Litosoller Azonal topraklar grubuna girerler.(……………..) (2p)

28-Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot toplulukları…………. bitki örtüsünü oluşturur.(2p)

29- ………….. tropikal iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot topluluklarıdır.(2p)

30-Bitki örtüsünün dağılışını etkileyen faktörler ………… , …………… , ……………….. ve ……………… dir.(4p)

31-Dünya da doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması sonucu nüfus artmasına ……………. ………. artışı denir.(2p)

32-………………… yaralanılarak nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı öğrenilebilir.(1p)

33-Belli bir yerde yaşayan nüfusun ,o yerin alanına bölünmesiyle bulunulan sayı ………………………. tur.(2p)

34-Belli bir yerde tarımla geçinen nüfusun tarımsal alana bölünmesiyle ………… ……………bulunur.(2p)

35-Ülkelerin nüfusları,nüfus özelliklerine bağlı olarak ,………… ,…………… ,…………….., ………… olmak üzere dörde ayrılır.(4p)

36-Genellikle…… ………ülkelerde genç ve çocuk nüfus fazla ,yaşlı nüfus oranı azdır.(2p)

37-…………….. piramitte doğum oranında hızlı bir düşüş ve ölüm oranlarının da düşük olduğu ülkelerin piramitleridir.(2p)

38-Tarım işçiliği bir dış göçtür……..(d/y)(1p)

39-Göçün nedenlerini ………… , ……………… , …………… , ve ………….. nedenler olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz ?(4p)

40-Gelişmiş ülkelerde aktif nüfusun faaliyet kollarına dağılımı sıra ile ………. , ……….., …………. şeklindedir.(2p)

41-…………… ülkelerde ihraç mallarının çoğunlunu tarım ürünleri oluşturur.(2p)

42-Endemik bitki nedir?tanımlayınız,bir örnek veriniz?(3p)

43-Yabani zeytin,sandal ,tesbih, sakız,defne,koca yemiş bitkileri………….bitki topluluğunun bir üyesidir.(2p)

44-İlkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan ,gür ot toplulukları olan …………. Ülkemizde Erzurum-Kars yöresinde daha yaygındır.(2p)

45-Psödömaki bitki topluluğu ülkemizde nerelerde görülür ,açıklayınız?(3p)

9 Mayıs 2009 Cumartesi

3 yorum:

Adsız dedi ki...

tebrikler çok güzel sorular hazırlamışınız şahsen ben hazırlayana kadar canım çıkardı başka işiniz yokmuydu

arslan dedi ki...

ilgilendiğiniz coğrafya konularını belirtin konu anlatım veya sorularını yayınlayalım... ayrıyeten bizim işimiz bu her türlü coğrafya lise,lisans,master... vs dersleri konu-makale

Adsız dedi ki...

cevaplarınıda koysaydınız bunların gercekden mukemmel bır sunum hazırlamıs olurdunuz neyse gene ugrasmıssınız emegınıze saglık ,:)