Ülkemizde Nüfus Sayımları
Nüfus sayımları Osmanlı Devletinde İlk olarak II.Mahmut dönemi 1831 yılında yapılmıştır.Amacı asker ve vergi yükümlüsü miktarının tespit edilmesidir.Anadolu nüfusu yaklaşık (7  ile 7,5 milyon kişi) olarak tahmin edilmektedir.

1844 yılında Abdülmecit döneminde ise nüfus belgesi verilecek nüfusu belirlemek amacıyla nüfus sayımları yapılmıştır.I. Dünya savaşı sırasında nüfusumuzun 16 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir.

Cumhuriyet Döneminde ise; ilk olarak 1927 yılında ikinci nüfus sayımı 1935 ve bundann sonraki sayımlar sonu  0 ve 5 ile biten yıllarda yapılmıştır.

1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 yıllarında nüfus sayımları gerçekleştirilmiştir. 1990 yılndan sonra her 10 yılda bir yapılması planlanmış 1997 yılında Nüfus Tespit Çalışması yapılmıştır. Ülkemizde en son Nüfus sayımı 2000 yılında yapılmıştır. Dünya üzerinde çeşitli ülkelerde nüfus sayımları farklı yıllarda yapılmış ve yapılmaktadır. Nüfus ayımları sonuçları ile ilgili kapsamlı veriler DİE(Devlet İstatistik Enstitüsü) veya bugünkü adıyla TUİK (türkiye İstatistik Kurumu) den alabilrsiniz.

   

20 Mayıs 2009 Çarşamba

Hiç yorum yok: