Nüfus Tahminleri ,Projeksiyonları


Nüfus tahminleri için doğrudan/dolaylı ya da makro/mikro tahmin yaklaşımları izlenebilir. Burada doğrudan tahminler; geçmiş bilgilere dayandırılır.Nüfusun tarihsel gelişimini belli eden trendler tanımlar ve extrapolasyon yapılır.
Dolaylı tahminlerde ise ;nüfusun miktarı dışında, doğum ölüm oranları, iç göç, dış göç oranları gibi değerler merkez içerisinde değerlendirilerek tahminler yapılır.

Makro tahmin yaklaşımlarında bireyler toplumu oluşturacak şekilde değerlendirilir.Hepsi aynı özelliklere sahipmiş gibi ele alınır.

Mikro tahmin yaklaşımlarında ise nüfus ortak özelliklerine göre gruplara ayrılır.(Yaş grupları, cinsiyet, medeni hal, ya da gelir grupları vs.) Daha sonra her grup aynı nüfus dinamiklerine sahipmiş gibi işlem görür.

Nüfus tahminlerinde kullanılan teknikler aşağıdaki şekilde gruplandırılırlar.
  1. Matematiksel ve grafiksel teknikler
  2. Göç ve doğal artış tekniği
  3. Oran ve paylara ayırma tekniği
  4. Hayatta kalan bölüm tekniği
  5. İstihdam tekniği
  6. Matris tekniği
9 Mayıs 2009 Cumartesi

Hiç yorum yok: