Piri Reis'in dünya haritası


Ünlü Türk Denizcisi Piri Reis in ilk çizdiği dünya haritası


Kaşgarlı Mahmut'un Dünya Haritası

17 Mayıs 2009 Pazar

Hiç yorum yok: