Ülkemizde Göçler ve nedenleri


Göçler, göç edilen yere göre ikiye ayrılır. İç göç ve dış göç

Ülke sınırları içinde bir ilden başka bir ile veya kır şehir arasında herhangi birinden diğerine yapılan göçlere iç göç denir.

Ülke sınırları dışında bir yere göç edilmesine ise dış göç denir.

Ülkemizde göçler özellikle kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru gerçekleşmektedir. Bunun nedeni ise geçmişten günümüze kadar devameden kırsal alanlar ile kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılığıdır.

Göç veren yerlerin itici özellikleri:
  • Kısalda hızlı nüfus artışı ve toprakların bölünmesi

  • Toprağın erozyonla verimsizleşmesi

  • Makineli tarıma geçiş ile iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması

  • İş imkanlarının sınırlılığı

  • Eğitim ve sağlık imkanlarının yetersizliği

  • Terör ve kan davaları

Göç alan merkezlerin çekici özellikleri:

  • Sanayi ve iş imkanlarının gelişmiş olması

  • Gelir kaynaklarının fazlalığı

  • Eğitim , sağlık ve sosyo-kültürel imkanların yeterliliği

  • Hayat standartlarının yüksek olması
İç göçler daha çok ülkemizde Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinden sanayileşmiş İstanbul, İzmit, Konya, Adana, Gaziantep gibi illerimize yapılmaktadır.
7 Mayıs 2009 Perşembe

Hiç yorum yok: