Blogger da yazı yazmak


Blogger da yazı yazı yazmak ama;

16.yy ediplerinden Seliki nin bir dizesi geliyor aklıma, meram-ı beyandan evvel.

''Arz-ı hal etmeğe cana seni tenha bulamam

Seni tenha bulıcak kendimi asla bulamam''     dizeleri divan şiirini sevdiren adam Prof.Dr.İskender Pala hocanın Kitab-ı Aşk adlı yazmasının hatırasıdır bende.

Demek istenir ki ; yine -hocanın ifadesiyle- Sevgilim! Halimi arz etmek için seni yalnız bulamıyorum;seni yalnız bulunca da kendimi asla bulamıyorum.

Gün olur devran döner bu ifadeler bir gönül insanın sazının telinde;

''oy nerdesin nerdesin, kaldır camın perdesin

diyeceğim çok amma pek kalabalık yerdesin'' olur.

Yanlış anlaşılmayalım ey internet okuyucusu ve bloggcusu  yazılan konularda üretken ve dil akışını sağlama gayreti güdülmeksizin klavye üzerinde gezinen parmakların ortaya koyduğu satırların       -yazı- algılanmasından pek hazetmiyorum.

Neden mi? yazı için öncelikle kalem olmalı.Sevgilinin veya bebeğinizin parmaklarını tutar gibi tutmalı kalemi, yazma eyleminin müstakbel öznesi. Özenle açılmalı ucu ve el sıcaklığı aktarılmalı kağıda yazanın yazma samimiyeti yazdığına geçsin diye. Okunsun da gogıl paye versin diye değil. Meram-ı beyanım evvel kendim içindir.Kimse üstüne alınmasın!    

Sadakat ve Aşk Örneği Hz. ALİ


 Nehcü'l Beleğa duydunuz veya okudunuz mu bilmiyorum. Kitap hakkında öncelikle birkaç anekdot düşelim. Derleyen  eş Şerif er-Radi , dilimize terceme eden Prof.Dr. Adnan Demircan, Kitap Beyan yayınlarından çıkmış.

Kısaca kitap Hz Ali'nin konuşmaları, mektupları ve hikmetli sözleri ile halifeliği boyunca insanlara yaptığı tavsiyeleri içeriyor. Hiç şüphe yok ki O büyük halife ilmin anahtarı olma ünvanını en yüce ve en yetkili ağızdan almış. Şiddetle okunmasını ve faydalanılmasını tavsiye ederim naçizane.

Kitapta öyle bir ifade dikkatimi çekti, yazımın başlığında  ol sebeptendir  ki  sadakat ve aşk kelimelerini kullandım.

Kİtabın 228. sahifesi, 200 nolu bölümün ikinci paragrafı gerçekten çok çok takdire şaiyan;

Kadınların hanımefendisi Fatıma'yı(a) defn ettiği sırada dudaklarından süzülen kelimelere bakar mısınız;

'' Biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz'' Emanet iade edildi ve rehin geri alındı; ancak Allah senin ikamet ettiğin yurdu benim için seçinceye kadar hüznüm sonsuz , gecem uykusuzdur!''

Fazla lafa ne hacet.Bir evvelki yazıda ülkemizdeki boşanma oranlarından bahsetmiştik.

Erkekler! hep bir Fatıma isterler belki hayatlarında ama nedendir bilinmez Ali olmaya çalışmazlar bir taraftanda. Fatımalar Ali gibi olanların olmalı aslında.

Kadınlar ! sanmasınlar onlarda ve bilsinler ki, Gül dikenin himayesinde, Dikenin itibarı gülün sayesinde.

Sadakat aşktan önce gel(melid)ir. Aşktan  sonra da yine sadakat hep gel(melid)ir.

   

Türkiye'de Evlilik Süresine Göre Boşanma

  Ülkemizin önemli ve bir o kadar da ciddi kurumlarından eski adı ile DİE şimdiki adı TUİK   in yapmış olduğu bir araştırmayı paylaşmak istiyoruz.Araştırma 2001 ve 2007 yıllarını kapsıyor.Çiflerin evli kaldıkları dönemler -1 , yani bir yıldan az evli kalanlar sırası ile 1 2 3 4 5 yıllık evli çiftler 6-10 yıl arası evli olanlar gibi. Buna göre tablodan çıkarılacak sonuçlar;

Evlilik

süresi      -1           1              2             3            4            5              6-10           11-15           16+

2001   4358     8597       7405        6905     6377      5453        20089          13125       19685

2002   4259    9003        7752       6730      6464      5982       20726           13545       20862

2003   4141     8665       8134        6806      6035      5719       19690            12587       20860

2004   3642     8719        7898       7512       6185       5430      19129            11833       20674

2005   4023     8946        7909       7220      6735       5892       20454           12900      21816

2006   3948      8862        7958       7026     6220       5803       20837           12660       20625

2007   3779      9231         7687       6984      6214       5525        20870         12757         21172

tabi konuya vakıf uzmanlarımız daha iyisini bilirler ama ilk dikkatimizi, 1 yıl ve daha az evli çiflerin boşanma sayıları 2 yıllık evlilere göre daha fazla.Bir yıldan az olanlar daha az boşanıyorlar.Cicim ayları belki.En çok boşanmların olduğu dönem ise 6 ile 10 yıllık evli çiftlerde .Tabiki işin şakası bir tarafa rakamlar ve kendi yorumlarınızla sizleri başbaşa bırakmak ve bu konuda daha fazla bir şey söylemek ya da yazmak istemiyorum. Zira verileri Tuik in resmi sitesine girerek daha doğru bir şekilde almanız mümkün.Dileğimiz hiç ama hiç kimsenin yuvasının dağılmaması ve bir yastıkta kocaması.Uzun uzun evli yıllar geçirmeniz dileğiyle.

İkinci Yeni Şiiri, bir örnek


İkinci yeni Türk şiirinde 1950'li yıllarda başlamış. Edebiyat tarihçileri Garip şiirine tepki olarak ortaya çıktığını söylüyorlar. İlhan Berk, Cemal Süreya, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Ülkü Tamer en kavi şairleri ÖSS sayesinde gençlerimiz İkinci Yeni şairlerini öğreneceklerdir. Güneşin Oğlu adındaki komedi filminde Haluk Bilginer, Ülkü Tamer'in Konuşma şiirini okumuş. Şiir böyle de okunuyormuş. Buyrun dinleyin:

Türkiye'de boşanma oranları


  Bizimkisi bir aşk hikayesi ile başladı her şey, belki de aldınırım ben sana ile, kimbilir potinimin bağına,düştüm gönül ağına... idi  şarkınız.Belki hep istediniz bir ömür boyu aldanmak, ... Kimse Ezginin Günlüğü'ndeki gibi Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım, bana bi koca lazım diyerek çıkmamıştır yola. Kimbilir!

 Gerçek o ki hayattan beklentiler çarpı istekler, eşittir zamana bırakma insanları insanlardan koparıyor.Ve şarkılarda kalıyor  her şey gibi aldanma isteği de.

Alın size istatistikler hem de en yetkili ağızlardan yani TUİK ten 

Ülkemizde 2001 ile 2007 yılları arasında her yıl yaklaşık 95 000 bin çift yuvalarını yıkıyor. Boşanıyorlar yani. Buna magazinlere konu olan boşanmalar dahil mi bimiyorum. Dile kolay, ülkemizde 100 000 den daha az nüfusa sahip örneğin Bayburt ilimizde yaşayan insan sayısı kadar aile her yıl boşanıyor. İlginç bir yaklaşım boşanma sayısının bu denli fazla olmasını ülkemizin avrupalaşması ve modernleşmesi ile eşdeğer ve doğal sonuç kabul eden akıl fukaraları yok değil  bir de gazeteci yaftası altında köşe kapıp çiziktirirler sütun kadar boylu , satır kadar çaplılar!

Derman teyze , Filan Abla , Filan abi gibi çiftlerin her türlü mahrem sorunlarını, bel soğukluklarını,kakolu kekleri bir türlü kıvamına oturtamayışlarına kadar türlü konularda  bilgi takviye eden ender şahsiyetler yetiştirsek te ve bunlar elimizin altında bir tel, bir sms , veya bir belge geçer kadar yakın olsada neden bunca ayrılık, bunca firak...

 

   

   

9. SINIF Türk Edebiyatı bütünleme soruları


1. Dramatik (ritmik) sanatları yazınız.
2. İstiklal Marşı’nda dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.
3. Edebi metinlerin temel ifade şekillerini yazınız.
4. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin yapı unsurlarını yazınız.
5. Gazelin ilk ve son beyitlerine verilen isimleri yazınız.
6. Divan şiirinde ve Halk şiirinde hangi ölçülerin kullanıldığını ayrı ayrı yazınız.
7. İncinme sevdiğim gider bulurum
Mecnun Leylasını bulagelmiştir
Dizelerinde hangi edebi sanatın olduğunu yazınız.
8. Olay çevresinde oluşan edebi metinde temayı bulmak için hangi soruyu sormak gerekir?
9. Geleneksel tiyatro türlerini yazınız.
10. Bakış açısı türlerini yazınız.

ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI 9. SINIF DİL VE ANLATIM SORULARI

1. Alo,beni duyuyor musun?

Cümlesinde dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.

2. Yunus Emre Divanı, Fuzuli Divanı, Nutuk, Çalıkuşu, Divan-ı Hikmet adlı eserlerin Türkçenin hangi tarihi devresine ait olduğunu yazınız.

3. Türkçenin yapısına göre dünya dilleri arasındaki yerini yazınız.

4. İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

Dizesindeki ses olaylarını gösteriniz.

5. Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan!

Dizesindeki kelimelerin yapısına göre türünü yazınız.

6. “Okumadınız” eyleminin kipini ve kişisini yazınız.

7. Bu kadar letâfet çünkü sende var,
Güzel gerdanında bir de ben gerek.

Dizesindeki söz sanatının adını yazınız.

8. Yazar derdini kime anlatsın( ) Okuyucuya mı( ) eleştirmene mi( ) yoksa

Boş bırakılan yerlere ( ) uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

9. Çocuk babasına doğru koşuverdi.

Cümlesindeki birleşik eylemin türünü söyleyiniz.

10. Sonun da dayanamayip oda bizi terketti.

Bu cümleyi yazım yanışlarını gidererek tekrar yazınız.Her sorunun doğru cevabı 10 puandır.

Sorular tarafımızdan hazırlanmıştır.

Süre 40 dakika

ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK COĞRAFYA SORULARI

9. SINIF SINAV SORULARI


1- Coğrafyanın faydalandığı diğer bilimlerden 5 tanesini yazınız?
2- Haritayı oluşturan unsurları yazınız?
3- 1:500 000 ölçekli bir haritada 5cm ile gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km dir?
4- Atmosferin katlarını yazarak, trposfer hakkında bilgi veriniz?
5- Dünya üzerindeki sürekli basınç kuşaklarını şekille gösteriniz?
6- Ülkemizde etkili olan rüzgarları yönleri ile yazınız?
7- Epirojenik hareketlerin tanımını yaparak regresyon ve transgresyon kavramalarını tanımlayınız?
8- Ülkemizdeki volkanik dağları bölgelerimize göre yazınız?
9- Akarsu biriktirmesi ile oluşan yüzey şekillerinin adlarını yazınız?
10-Depremden korunma yolları hakkında bilgi veriniz?

ÖSS ve Mehmet Akif ve hatalı Edebiyat Sorusu

Kamil Yeşil, Mart 2009'da, Türk Edebiyatı dergisinde ÖSYM’den İstiklal Marşı’na ve Mehmet Akif´e Tavır (mı ?) başlıklı bir yazı yazdı. Yazıda özetle ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı'na dair sorular sorulmadığı söyleniyordu.
Yazarı tebrik ediyoruz, bu yıl ÖSS'de Mehmet Akif'le ilgili olarak iki soru soruldu. İşte o sorular:
11. Ben, sanatta bir akıma bağlanmaya karşıyım. Çünkü her akımın öncüsü aslında bir kişidir. Ondan sonra gelenler de aynı yolu izleyerek akımın öncüsünü taklit etmekten başka bir şey yapmaz. Bu bağlamda şiir akımı da olamaz. Çünkü bu da bir çeşit taklit zinciridir. İşte ---- böyle bir zincirin halkası olmaktan kaçınış, belirli bir akım içinde yer almamıştır.
Bu parçada öne sürülen düşünceye göre boş bırakılan yere aşağıdaki adlardan hangisi getirilmelidir?
A) Cenap Şehabettin
B) Faruk Nafiz
C) Mehmet Âkif
D) Oktay Rifat
E) Ece Ayhan


20. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim,
İnan ki her ne demişsem, görüp de söylemişim
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Düz yazıya yaklaşan bir havası vardır.
B) Dilin alışılmış kalıpları yıkılmaya çalışılmıştır.
C) Somutlamaya başvurulmuştur.
D) Uyak ve yineleme, ahengi sağlayan ögelerdendir.
E) Gerçekçi sanat anlayışına bağlılığı yansıtır.


Gelelim hatalı edebiyat sorusuna.

Cevap anahtarında doğru cevap olarak C seçeneği yani Yusuf Ziya Ortaç verilmiş. Ama Yusuf Ziya'nın gezi yazısı türünde eseri vardır: Göz Ucuyla Avrupa. Eserin adından türünü tahmin edebilirsiniz zaten. O eser gezi yazısı değil, anı (hatırat) diyenler çıkabilir. O zaman şunu sorabiliriz. Gezi yazısı ve hatırat türlerini birbirinden ayırmak için nasıl bir ölçü kullanıyorsunuz?
Soruda verilen Babürname edebiyat bilgisi kitaplarında Türk edebiyatının ilk hatırat (anı) eseri olarak geçmektedir. Elinizin altında edebiyat ders kitabı yok ise Gogıla veya kutsal bilgi kaynağımız Ekşi Sözlüğe bakabilirsiniz.
Sorunun doğru cevabı C değil, A olması gerekiyor. ÖSYM cevap anahtarını yanlış basmışız diyerek işin içinden sıyrılabilir.

Hurma diyeti, zayıflama

Ünlülerin uyguladığı lahana ve elma diyetleri tartışıladursun, uzmanlar hurmanın zayıflamaya etkisini araştırıyor. İnsanın bir gün içinde ihtiyacı olan her şey hurmada mevcut.
Tüm vitaminler (A, B1, B2, B6, C, K, niasin, folik asit vitaminleri), birçok mineral (sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, kükürt, klor, demir, çinko, bakır, mangan, flor, iyot) ve anti-oksidanlar küçücük bir hurmanın içine yerleştirilmiş. Üstelik hurmanın içeriğinde yüzde 50 şeker, yüzde 30 yağ ve yüzde 20 protein bulunuyor. Buna mukabil içinde hiç kolesterol barındırmıyor. Yine içinde bulunan yüzde 40 oranındaki lif, kabızlığa engel olup bağırsakların hızlı çalışmasını ve kişinin kilo vermesini sağlıyor. Dolayısıyla hurma, artık diyet listelerine girmeye hazırlanıyor.

Bütün bunları bize çok yakın bir zamanda hurma üzerinde ciddî bir çalışmanın içine girecek olan Sema Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mesut Başak anlatıyor. 'Peygamber Efendimiz neden orucunu hurma ile açardı?' sorusundan yola çıkan Başak, hurmanın iştahı azalttığını ve tokluk hissi verdiğini, dolayısıyla insanların aç karnına tıka basa yemediğini gözlemlemiş. Peki hurma ile nasıl bir diyet programı hazırlamalı, günde kaç tane yemeli? Sadece hurma yiyerek ve su içerek zayıflanabilir mi, bunun yan etkileri oluşur mu? Hurma diyetini herkes uygulayabilir mi?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var: Hurma diyetindeki asıl maksat, yemeklerden bir saat önce vücut ağırlığına göre (mesela 70 kilo olan bir kişi 3-4 adet) belirli miktarda hurma yemek. Bu hurma hem tok tuttuğu hem de iştahtan kestiği için zaten öğün porsiyonlarını ister istemez azaltıyorsunuz. Kilo aldıran asıl akşam yemekleri olduğu için, bu öğünü kaldırıp bunun yerine 6-7 hurma yiyebilirsiniz. Ya da hâlâ doymuyorsanız buna sadece belirli miktarlarda sebze ve meyve ekleyebilirsiniz. Kanser hastaları ve hamile bayanlar dışında bu diyeti, kalp, tansiyon, şeker ve obez hastaları dahil hemen herkes uygulayabilir. Başak'ın umreye giden bir hastası iki ay boyunca sadece hurma yiyip su içerek 8 kilo vermiş ve ne kan ne de şeker düzeylerinde herhangi bir değişiklik olmamış.

Şu ana kadar hurma üzerinde bilimsel bir araştırma yapılmamış. Konu üzerinde derinlemesine bir çalışma başlatan Doç. Dr. Mesut Başak, uzman bir ekip kurarak gönüllü kişilerden oluşan bir grupla hurmanın insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyecek. İşte o zaman her şey çok daha net bir şekilde karşımıza çıkacak. d.guray@zaman.com.tr

Hurma diyeti listesinde neler olmalı?

Sabah: Kahvaltıdan bir saat önce 3-4 adet hurma. Kahvaltıda mutlaka bir dilim ekmeğin yanında protein kaynaklarından biri olmalı. Mesela haftanın iki günü yumurta ve her gün istenilen miktarda peynir tüketilebilir. Meyve suyu, çay ve süt dönüşümlü olarak içilir. Burada önemli olan protein, yağ ve şekerin ölçülü bir şekilde tüketilmesi.

Öğle: Yemekten bir saat önce 3-4 adet hurma. Öğle yemeğini bir dilim ekmek, çorba, salata ve et (veya sebze) yemeği ile renklendirmek gerekir. Şayet tatlı çok seviliyorsa ikindi vaktinde az miktarda yemek gerekir.

Akşam: Yemekten bir saat önce 3-4 adet hurma. Meyve, sebze, yoğurt, cacık gibi hafif yemekler tercih edilerek karbonhidrat ve yağ oranı azaltılır.

Not: 45 kilodaki bir kişi yemeklerden önce 2 hurma yerken, 70 kilodaki bir insan 3-4 hurma tüketebilir. ZAMAN

Alternatif tatil

Bu yaz tatile mi gideceksiniz? Eğer içki kullanmıyorsanız, disko benim için gürültüden başka birşey değil, sakin huzurlu bir aile oteli tercihiniz ise muhafazakar otelleri denemenizi tavsiye ederiz. Alternatif turizmin temsilcisi bu otellerin sayısı her ne kadar az olsa da nerdeyse bütün tatil beldelerinde bir kaç tane var. Bu otellere örnek olarak Alanya'da Bera Hotel, Club Samira, Demirtaş Huzur Otel'i gösterebiliriz. Ayrıca Çeşme'de Yeni Meltem Tatil Köyü, Fethiye'de Olive Garden Hotel, Kaş'ta İlay Patara Resort Hotel, Kemer'de Belvü Resort Hotel, Didim'de Caprice Palace, Altınoluk'da Beyza Hotel, Yalova'da Asude Tatil Köyü, Fıstıklı Çiçekevler Tatil Köyü, Şile'de Dört Mevsim Tatil Köyü, Manavgat'da İonia Hotel var. Bunların dışında Nevşehir'de, Kütahya'da Termal oteller mevcut.

Network marketing ile para kazanmak

Kolay yoldan para kazanmak, ek iş yapmak... Kulağa hoş gelen şeyler. Network Marketing diye bir sistem çıkmış. Yeni olduğunu hiç sanmıyorum. Bir tür saadet zinciri. Ne olduğunu merak edenler şu sayfaya bakabilirler.
Kelimelerin Soy Ağacı'nın da kurucu olan şahsın blogunda okumuştum ilk olarak. İlkin meraklandıracak şeyler yazmış sadece. Detaylı bilgi vermemiş. Akabinde ikinci yazı gelmiş. Sevinçli, kazandım diyor. Kazandıklarını güle güle harcasın, Allah bereket versin diyoruz kendisine.

İmdi bir insan ben şu kadar kazanıyorum diye bağırıyorsa ortada bir tuhaflık vardır. Ticari sır denen birşey vardır, öyle alenen ben şöyle kazanıyorum, böyle kazanıyorum denmez. Diyorsa...

Üzerinde fazla bilgi sahibi olmadığım bir konu ama burnuma kötü kokular geliyor. Bulaşanlara geçmiş olsun denebilir sanırım. İnşallah yanılıyorumdur.

Konu paradan açılmışken Derslerimize bakabilirsiniz:


Çocuklar için Winx club ekran koruyucu

Tom ve Jery, Arkidaşlar diyen Tavşan, Varyemez Ördek Amca, Çakal ve Kuş, Tiviti bizim çocukluğumuzda da yaşamış çizgi film kahramanları. Ve halen severek seyrediyoruz onları. Şimdiler Winx club kızları var. Baştan sona bir filmini seyredemedim ama kız çocukları onları çok seviyor. Ayakabılarda, elbiselerde, çantalarda resimleri var. Stella, Musa (muse okunuyor sanırım) Bulum, Tetna, Flora isimlerini bildiğim ve büyük ihtimal yanlış yazdığım kahramanlar. Hepsinin isimlerini bilmiyorum, sanırım altı kişiydiler.
Winx kızları ve diğer çizgi film kahramanlarınının resimlerinden oluşan bir ekran koruyucu hazırladık. Fonda rahmetli Barış Manço'nun Arkadaşım Eşşek şarkısı çalıyor. Ekran koruyucuyu indirmek için tıklayın.