9. SINIF Türk Edebiyatı bütünleme soruları1. Dramatik (ritmik) sanatları yazınız.
2. İstiklal Marşı’nda dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.
3. Edebi metinlerin temel ifade şekillerini yazınız.
4. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin yapı unsurlarını yazınız.
5. Gazelin ilk ve son beyitlerine verilen isimleri yazınız.
6. Divan şiirinde ve Halk şiirinde hangi ölçülerin kullanıldığını ayrı ayrı yazınız.
7. İncinme sevdiğim gider bulurum
Mecnun Leylasını bulagelmiştir
Dizelerinde hangi edebi sanatın olduğunu yazınız.
8. Olay çevresinde oluşan edebi metinde temayı bulmak için hangi soruyu sormak gerekir?
9. Geleneksel tiyatro türlerini yazınız.
10. Bakış açısı türlerini yazınız.
23 Haziran 2009 Salı

Hiç yorum yok: