Baz İstasyonları ne işe yararv Baz istasyonların neden ihtiyacımız var?

GSM operatörleri, radyo baz istasyonları üzerinden cep telefonlarına sinyal ulaştırır. Radyo Baz İstasyonu, bulunduğu operatörün sinyali olmadan cep telefonlarını çalıştıramaz. Mobil iletişimimiz, baz istasyonlarından çıkan sinyaller ile gerçekleşir.

v Radyo baz istasyonlarınız ne kadar güvenli?

Tüm baz istasyon kurulumlarımız, Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu’nun (ICNIRP) kamusal kurallarına uygun olarak yapılmaktadır. Bu kurum uluslararası standartlara uygunluk açısından kabul edilen bir kurumdur. Ayrıca Türkiye’de GSM ile ilgili herşeyi koordine ve kontrol eden Telekomünikasyon Kurumu bulunmaktadır. Bu kurumda ICNIRP standartlarını baz almaktadır ve tüm operatörlere uygulatmaktadır.Tüm baz istasyonlarımız hem uluslararası standartlara hemde Telekomünikasyon Kurum’u kural ve prosedürlerine uygundur.
25 Temmuz 2009 Cumartesi

Hiç yorum yok: