Baz istasyonları ve sağlığımız


v Baz istasyonları ne kadar sağlıklı?

Telekomünikasyon Kurumu prosedürleri oluşturulurken Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) verileri ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) saptamış olduğu değerler dikkate alınmıştır. Ülkemizde uygulanan prosedürler, dünyada kullanılan en güvenli değerleri esas alır.

v Türkiye, bu konusuda uluslararası standartlara uyuyor mu?

Uluslararası standartlar; Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), elektrik alanının 41,2 V/m’nin altında olmasını şart koşar. Türkiye’de Telekomünikasyon Kurumu ise operatörlerin 10,2 V/m altında elektrik alanı yayması şartını koymuştur.
Bu veriler, Türkiye’de cep telefonu kullanımının dünya standartlarına göre 4 kat daha güvenli olduğunu göstermektedir.
26 Temmuz 2009 Pazar

Hiç yorum yok: