COĞRAFYANIN KONUSU BÖLÜMLERİ


 
 
 


Yer yüzünde meydana gelen
olayların, oluş,dağılış ve sonuçlarını inceleyen,bu olayların birbirleriyle ve insanlarla olan ilişkisini açıklayan bilim dalına coğrafya denir.

Coğrafyanın Prensipleri
A- Nedensellik
B- İlgi ve Bağlılık
C- Dağılış

Coğrafyanın Konuları

1- Doğal Olaylar
A- Dünyanın oluşumu Şekli Boyutları
B- Coğrafi Konum
C- Yer şekilleri
D- İklim Olayları
E- Doğal Bitki Örtüsü
F- Yerüstü ve Yer altı Suları
G- Depremler
H- Volkanizma
İ- Kayalar
j- Yer altı Kaynakları

2- Beşeri Olaylar
A- Nüfus ve Yerleşme
B- Ekonomik Siyasi Kültürel ve Sosyal olaylar.COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ
 
1- Genel Coğrafya
 2- Yerel Coğrafya

 
 
  Genel coğrafya Yerel coğrafya
  Ülkeler coğrafyası

  Fiziki coğrafya Beşeri Ekonomik coğrafya  

Matematik coğrafya Nüfus ve yerleşme Ekonomik Coğrafya

Klimatoloji ( iklim ) Madenler  
Biyo coğrafya ( bitki ve hayvan) Tarım  
Jeomorfoloji ( yerşekilleri) Hayvancılık  
Hidrografya (sular) Ticaret
Kartografya (harita ) Turizm
  Endüstri
  Ulaşım18 Ekim 2009 Pazar

Hiç yorum yok: