Saat Dilimleri ve Saat Ayarları


Dünya üzerinde her 15 meridyen esas alınarak 24 saat dilimi oluşturulmuştur.Buna göre 12 saat dilimi başlangıç meridyenin batısında 12 saat dilimi de doğusunda bulunur. Saat dilimlerinin tam ortasından geçen meridyenler ayar meridyeni olarak kabul edilmiştir.( 15- 30- 45 gibi 15 in katları) Her ülke kendi sınırları içinde bulunan ayar meridyenlerinden birini veya bir kaçını ulusal saatini ayarlamak için kullanır.
Türkiye üzerinden 30 ve 45. meridyenler geçer.Türkiye kış saati olarak 30 dm saatini yaz saati olarak da 45 .dm saatini ortak saat olarak kullanır.

Bazı ülkeler aynı anda birden fazla ortak saat kullanırlar ( Doğu batı yönünde geniş olup üzerinden fazla sayıda meridyen geçen ülkeler.)

Bazen, saat sınırları ülkelerin siyasi sınırlarını takip ettiğinden meridyen sınırına uymaz.
180 . meridyen tarih değiştirme çizgisidir. Doğuda tarih bir gün ileri batı da tarih bir gün geridir, saatler değişmez aynı kalır.

Güneşin Doğuşu ve Batışı ile İlgili Hesaplamalar

1- Güneş doğuda erken doğar, erken batar.
2- Batıda geç doğar geç batar. Bu durum tamamıyla Dünyanın dönüş yönüyle(dünya güneşin etrafında batıdan doğuya doğrudur.) ilgilidir.
Güneş problemleri çözülürken
1- Saat farkı yerel saat hesaplamasında olduğu gibi bulunur.
2-Bulunan saat farkı sorulan yer doğuda ise çıkarılır. Sorulan yer batıda ise toplanır.Çünkü Güneş doğuda erken doğar,erken batar. Doğuda geç doğar, geç batar.


Güneşin Gün İçindeki Konumu Bu konudaki problemler çözülürken Sorulan yer verilen yerin doğusunda ise Güneşin konumu batı da, sorulan yer verilen yerin batısında ise Güneşin konumu doğuda olur.(Verilen yerle aradaki yerel saat farkı kadar doğuda veya batı da bir konumda olur.)
31 Ekim 2009 Cumartesi

Hiç yorum yok: