Ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörler 11.sınıf coğrafya


Genel olarak insanın beslenme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için yapılan mal ve hizmetlerin tümüne ekonomik faaliyetler denir.
-Ekonomik faaliyetler insanın yerleşik hayata geçmesi ile başlamış, zamanla çeşitlenerek bugüne gelmiştir.
-Ekonomik faaliyetler
A-Üretim B-dağıtım C-tüketime dayanır.
(mal ve hizmetlerin (üretilenin tüketiciye (Mal ve hizmetlerin
 karşılanması) pazara ulaştırılması) kullanımı)

Üretim, dağıtım ve tüketimden oluşan ekonomik faaliyetler sürekli birbirleriyle ilişki içindedir ve birbirini etkilediği gibi bu faaliyetler doğal ve beşeri unsurlardan da etkilenir.
-Doğal Unsurlar
1-Yerşekilleri
2-İklim
3-Bitki Örtüsü 
4-Su kaynakları
-Beşeri Unsurlar
A-Üretim B-Dağıtım C-Tüketim 
1-Tarımsal Faaliyet 1-Ulaşım 1-Temel İhtiyaç
2-Sermaye 2-Pazarlama teknikleri 2-Tanıtım-Reklam
3-İş gücü 3-İletişim 3-Gelir Düzeyi
4-Sermaye 4-Pazarlama teknikleri 4-Moda
5-Sanayinin etkisi 5-Yerleşim özellikleri 5-Teknolojik Gelişmeler
6-Teknolojik Gelişme


28 Aralık 2009 Pazartesi

Hiç yorum yok: