Tarım sigortası nasıl yapılır ? nedir? Ne işe yarar?
Tarım çalışanlarının dikkat etmesi gereken en önemli hususların başında aşağıda bir kısmı hakkında bilgi verilmiş ilgigili kanundan faydalanarak kendilerini sigortalı yaptırmaları gerekir.Bu ne kazandırır? diye soruyorsunuz sanırım kısaca kanunda açıklandığı üzere anlatalım...

5073 nolu kanun ve 22.01.2004 tarih ile 42925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre; Sosyal Güvenlik Kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu Kanunlara göre malüllük, yaşlılık aylığı sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlar,süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlar, istekte bulunmaları kaydıyla sigortalı olabilmektedir.
Tarım sigortalılarına işkazaları ile meslek hastalıkları halinde sağlanan yardımlar şunlardır
a) Sağlık yardımı yapılması,
b) Sürekli işgöremezlik hallerinde gelir verilmesi,
c) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi,
d) Cenaze masrafı karşılığı verilmesi,
e) Sigortalının ölümünde haksahiplerine gelir bağlanması,


Bu yardımlardan yararlanabilmesi için işkazasının olduğu tarihten en az üç ay önce sigortalının tescil edilmiş olması ve sigortalılığının sona ermemiş olması şarttır.
23 Şubat 2010 Salı

Hiç yorum yok: