Çiftçi kredisiBir önceki yazımızda kısa vadeli tarımsal destek kredilerinden bahsetmiştik.Bir de tarım kredi kooperatiflerinin verdikleri ORTA VADELİ YATIRIM KREDİLERİ bulunmaktadır.Bu kredileri donatma yani daha çok tarımsal üretimin ihtiyaçları olan araça gereç ve hayvancılık benzer ihtiyaç ve ekipmanlar için kullandırılmaktadır.

Bu krediler; tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını oluşturan her nevi tarımsal araç, meyve fidanı ile irat hayvanlarının sağlanması amacıyla en çok 3 yıla kadar vade ile açılan ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Tarımsal Araç-Gereç Kredileri :
Tarım sal işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan her çeşit tarımsal araç-gereç, tarımsal araç lastikleri, sergi ve örtü malzemesi vb. diğer girdilerin kooperatifçe sağlanarak çiftçiye en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.

Hayvancılık Donatma Kredileri :
Çiftçinin ihtiyacı olan kültür ırkı büyükbaş ve küçükbaş irat hayvanı, arı kovanı ve kolonisi, su ürünleri ekipmanları, ipek böcekçiliği ve kümes hayvancılığında kullanılan donatma malzemelerinin kooperatiflerce sağlanarak ortaklara en çok 3 yıla kadar vadeli kullandırılan ayni kredilerdir.
14 Mart 2010 Pazar

Hiç yorum yok: