Gübreleme nasıl yapılır ,Gübre çeşitleriTarımsal üretimde verimin artırılması için yapılması gerekenler tüm çiftçilerin bildiği üzere, toprak işlenmeli (mümkün olduğunca derin işlenmeli çünkü havalandırma ve yıkanmanın olabilmesi için suyun derinlere inmesi gerekir, yüzeyden işlemede zamanla toprağın alt katında kireçlenme oluşur ve üretimi olumsuz etkiler), ekilmeli, sulanmalı, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmelidir.
Bütün bu yapılan işlemlerin yanında bitkiyi besleyici, üretimi artırıcı bazı tedbirler ve çarelere de başvurmak gerekir.

Toprağa ektiğiniz ürününde tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi gelişmeleri için beslenmek zorundadırlar. Bitkiler ihtiyaç duydukları bu besinlerin büyük bir kısmını topraktan kökleri vasıtasıyla alırlar. Toprakta, yetiştirilen bitkilerin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa ki varsa bile sürekli ekilme sonucu toprağın besin değeri azalmaktadır, uygun ölçüm değerlerinde gübre kullanımı ile toprak besin yönünden takviye edilmelidir. Gübreleme vasıtasıyla toprağa bitki besin maddesi verilmesi gerekir.

Toprak eğer beslenmezse, bir süre sonra besin maddelerinin eksilmesi nedeniyle üretim azalır. Yeterli ve kaliteli ürün alabilmek için toprağın beslenmesi gerekir.

Uygun gübreyi kullanmak üretimin artması ve dolayısı ile kazancınızın artması demektir.

Bitkisel üretimde, hedeflenen verimin ve kalitenin sağlanabilmesi ve artması için organik ve inorganik kaynaklardan yararlanılır.

Peki gübre nedir?

İçerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini birada bulunduran organik ve inorganik karışımlara gübre denir.

GÜBRELEME ise gübrelerin toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye verilmesi işlemine de gübreleme denir.

Gübreler işletme ve ticari gübre olmak üzere iki gruba ayrılır.

İŞLETME GÜBRELERİ

AHIR GÜBRESİ
YEŞİL GÜBRE

TİCARET GÜBRELERİ

ÇEŞİTLERİ

Azotlu

Fosforlu

Potasyumlu

Kompoze gübreler olarak 4 ana gruba ayrılırlar.

AZOTLU GÜBRELER

Amonyum sülfat

Amonyum nitrat ve

Üredir.

Şimdi bu gübreleri kısaca tanıyalım.

Amonyum Sülfat:

FOSFORLU GÜBRELER

Süperfosfat

Triple süperfosfat olmak üzere iki çeşittir.

Süperfosfat:

Triple süperfosfat:

POTASYUMLU GÜBRELER

Potasyum sülfat

Potasyum nitrattır.


KOMPOZE GÜBRELER


Diamonyum fosfat:

Diamonyum fosfat

AŞILAMA


Gübreleme şekilleri:

Gübre toprağa,
banda verme,
serpme,
üstten veya yandan gübreleme,
püskürtme,
damla sulama şekillerinden hangisi uygunsa o şekilde verilir.

Gübreyi yukarda belirtilen şekillerden biri ile uygulanacaksa gübreyi vermeden önce mutlaka toprak analizi yaptırmak gerekir. Buna göre gübre miktarı belirlenmelidir.

Gübrenin az veya fazla verilmesinin pek yararı olmayacağının da bilinmesi gerekir. Dolayısı ile en uygun gübre türüne ve miktarına karar verebilmek için, mutlaka ekilecek tarladan toprak örneği alınmalı ve tahlil yaptırılmalıdır.

Devam eden yazımızda Toprak analizi nasıl yaptırılır ve gübre çeşitleri ve faydaları ile ilgili olacaktır
16 Mart 2010 Salı

Hiç yorum yok: