Süt İneği Sigortası, İnek fiyatları, Cinsleri
ülkemizde Tarım Sigortası’nın yürürlüğe girmesiyle, Türkiye’de 56 bin süt ineğinin, 15 bin 372 büyükbaş hayvanın sigorta kapsamına alındığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkililerince açıklandı.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 2006 yılından itibaren 2008 yılının ortalarına kadar 475 bin 94 kişinin tarım sigortası yaptırdığını, bunun sonucunda da 2 bin 939 sera, 456 bin 643 bitkisel ürün, 15 bin 372 büyükbaş hayvan, 130 tavuk ve 10 balık çiftliğinin sigortalandığını belirtti.

Tarım sektörünün ülkemizde büyük öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, küresel ısınmanın da etkisiyle dolu, don, yangın, fırtına ve benzeri doğal afet risklerinin arttığını, bunun da tarımsal ürünleri giderek daha da tehdit ettiğini belirterekarı söyledi:
"Tarım sigortası, dolu, yangın, heyelan, fırtına, hortum ve deprem gibi afetlerin, bitkisel ürünlere vereceği zararları teminat altına almaktadır. Yine sigorta ile süt sığırlarında ölüm riski, biogüvenlik ile hijyen tedbirleri alınmış kümes hayvanlarında ölüm riski de teminat altına alınmaktadır. Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin göreceği zararlar konusu da tarım sigortası kapsamına alınmıştır.

Tespit edilen hasar ihbarları karşılığında 1 Haziran 2006-10 Temmuz 2008 arasında çiftçilere toplam 52 milyon 989 bin 719 YTL tazminat ödemesi yapıldığını ve bunun çiftçiye yansımasını şu şekilde açıklayan yetkililer:
"Tarımsal ürünlerde meydana gelebilecek miktar kayıpları ve kalitenin düşmesi, gerek ülke ekonomisinde gerekse üretici gelirinde istikrarsızlığa sebep oluyor. Makro düzeyde bakıldığında, tarım sigortası yaptıran çiftçilerimizin sigorta kapsamındaki riskler sonucu oluşabilecek zararlarının tazmin edilmesi ile çiftçilerimizin gelir istikrarı sağlanacağından üretimde verimliliği artıracak programlı yatırımlar yapılabilir. Çiftçilerimiz meteorolojik riskleri düşünmek yerine enerjilerini yeni projeler üretmek ve hayata geçirmekte değerlendirebilir."
4 Mart 2010 Perşembe

1 yorum:

Adsız dedi ki...

slm ben icanadoluda baraka yaptırıp hayvancılıkla uraşacam ben ne gibi destek ala bilirim şu konuda destek en i süt veren hayvanı kac paradan alabilirim ve nerden ala bilirimm bana bu konuda yardıomcı olunn nevşehir derin kuyuda yapacam bu barakayııı