Tarımsal Destek Kredileri
Tarım kredi kooperatifleri işletmelere verdiği kredileri kısa ve orta vadeli krediler olarak belirlemiş.Kısa vadeli İşletme Kredileri, tarımsal işletmelerin tohumluk, fide, fidan, kimyevi gübre,zirai mücadele ilacı,karma hayvan yemi, akaryakıt gibi tarımsal harcama kalemlerinin temini ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bir yıl vade ile veriliyor.
Kısa vadeli verilen bu krediler yaklaşık olarak 1 yılı geçmemektedir.

İşletme (Çevirme) Kredileri
O yılın ürün bedelinden ödenmek üzere en çok bir yıl vade ile açılmakta ve nakit olarak kullandırılmaktadır.

Tohumluk Kredileri
Bir dekardan(dönümden) elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla işletme ortaklarına hububat,patates gibi ürünler için kullandırılan en çok 1 yıl vadeli kredidir.

Kimyevi Gübre Kredileri
Bir dekardan(dönüm) elde edilecek ürün verimini artırmak amacıyla en çok bir yıl vadeli ve ayni olarak kullandırılır.

Hayvancılık İşletme Kredileri

Hayvanların cinsi ve sayısı göz önüne tutularak verilen kredilerdir. Hayvancılık kredileri Büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık,kümes hayvancılığı v.b.kapsamaktadır.

Tarımsal İlaç Kredileri
Zirai mücadele için açılan ilaç kredileri ile ürün cinsi ve ekim sahası göz önüne tutularak her türlü haşere, zararlı ile mücadele etmesini sağlamak üzere ayni olarak kullandırılan kredilerdir.

Akaryakıt Kredisi
Ortaklarımızın ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağ ihtiyaçları ayni olarak karşılanmaktadır.

Bir sonraki yazımızda orta vadeli destek kredileri ve bu kredilerin faiz oranları hakkında olacaktır.
13 Mart 2010 Cumartesi

Hiç yorum yok: